Beleidsverklaring

 
Beleidsverklaring
Hierbij verklaart de directie van Verkade Bedrijven B.V. dat het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het bedrijf is gericht op het verhandelen van hoogwaardige producten en diensten, welke voldoet aan de wet- en regelgeving van de Arbeidsomstandighedenwet en de normen uit ISO 9001.
 
Wie zijn wij?
Verkade Bedrijven B.V. bestaat uit drie werkmaatschappijen waar personeel is ondergebracht, te weten Verkade Beton, Valstar Wegen en Verkade Diensten.
Verkade Beton is toonaangevend in de realisatie van betonprojecten binnen de glastuinbouw op een maatschappelijk verantwoorde manier. Door onze technische innovatieve oplossingen zijn en blijven wij nummer één in de markt.
Valstar Wegen bestaat uit een team specialisten in asfalteren, maar ook in totaalprojecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouwwerken. Beide bedrijven thuis in het grote werk, maar ook niet te groot om kleine projecten voortvarend aan te pakken. Aan die slagvaardigheid en onze betrouwbaarheid hebben we onze goede naam te danken. En niet te vergeten aan de kwaliteit van het werk.
Verkade Diensten verzorgt alle ondersteunende taken.
Wij profileren zoveel waar mogelijk is onze producten/werkzaamheden als duurzaam. Dit betekent dat er gekozen wordt voor materialen die hoogwaardig, onderhouds- en milieuvriendelijk zijn. Door onze leveranciers worden we op de hoogte gehouden van innovaties. Wij spannen ons actief in om de hoeveelheid afval te reduceren en anders zo te scheiden dat recyclen mogelijk is.
 
Klanten
Onze klanten en opdrachtgevers zijn de belangrijkste factor voor het bestaansrecht en de continuïteit van het bedrijf. Om de klanttevredenheid te behouden en verhogen, voeren we het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001. Hiermee streven wij naar continue verbetering. Binnen dit systeem evalueren we onze projecten tussentijds en bij oplevering met alle belanghebbenden (klant, onderaannemers, bouwpartners). Hierdoor verkrijgen wij steeds inzicht in onze dienstverlening en de mate van klanttevredenheid. Oplossingsgericht meedenken met de klant staat daarin centraal.
 
Medewerkers
Beton en asfalt zijn producten die alles met vakmanschap te maken hebben. En dus met de kwaliteit van mensen. Bij Verkade Bedrijven prijzen we ons gelukkig met een team van specialisten die alles weten van beton of asfalt. Die de toepassingen door en door kennen en op de hoogte zijn van de nieuwste technieken en verwerkingsmethoden. Bovendien heeft de klant de zekerheid dat er mensen over de vloer komen die toegewijd en enthousiast zijn. Creatief en slagvaardig. Onze medewerkers rekenen net zo makkelijk in vele tientallen of honderden meters als in millimeters tolerantie. Die mensen koesteren we. Daarom investeren we voortdurend in de kwaliteiten van onze medewerkers, want zij zijn de basis van elke vloer. Medewerkers hebben niet zelden al meer dan vijftien jaar ervaring. Daarnaast zijn we allround in onze dienstverlening.
 
VGM-beheersing
Om de veiligheid en gezondheid voor de medewerkers op een hoog niveau te houden voert Verkade Bedrijven het VGM-beheerssysteem VCA, dat jaarlijks beoordeeld wordt door een onafhankelijke instantie. Het beleid is gericht op veiligheid, gezondheid en milieu en omvat het volgende: 
⦁ het continu streven naar verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
⦁ het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van eigen medewerkers en derden te waarborgen en maatregelen te treffen ter voorkoming van letsel en (im)materiële schade;
⦁ het treffen van maatregelen ter voorkoming van letsel en verzuim, door gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen tijdens het werk te inventariseren en evalueren;
⦁ het geven van voorlichting en instructies aan medewerkers over werkmethoden, gebruik van gereedschappen en materieel;
⦁ het ter beschikking stellen van bijpassende persoonlijke beschermingsmiddelen en toe te zien op het juiste gebruik ervan.

Maatschappij
Graag leveren wij meerwaarde voor de directe omgeving. Zo zijn Verkade Beton en Valstar Wegen trouwe sponsoren van verschillende sportevenementen en sportploegen in de regio. We steunen daarnaast een aantal goede doelen.
Op het gebied van economische effecten onderscheiden wij verschillende doelstellingen. We streven er naar om nummer één te zijn én blijven in de glastuinbouwmarkt. Onze ervaren medewerkers bezitten een schat aan kennis en ervaring, de focus ligt dan ook op behoud van een kennisorganisatie. Bij de projectrealisatie wordt er naar gestreefd om zo min mogelijk af te wijken van kosten zoals begroot. Het verbeteren van de interne processen en sturen op efficiency spelen daarbij een belangrijke rol. Andere essentiële doelstellingen zijn het genereren van omzet en winst. Beiden zijn noodzakelijk om ons bedrijf financieel gezond te houden en de continuïteit te borgen. Dit zorgt voor werkgelegenheid en maakt dat wij rekening kunnen houden met medewerkers, maatschappij en milieu. Daarbij staat eerlijk zaken doen Imagevoorop, want net als met onze leveranciers gaan we graag met de klant/opdrachtgever een duurzame relatie aan.
 

Monster, 18 juli 2017
 
L. Verkade